Politica de confidenţialitate (Privacy Policy)

TIER S.R.L. denumită în continuare NixServers în calitate de proprietar al www.nixservers.ro respectă caracterul privat al informaţiilor transmise prin intermediul aplicaţiilor online disponibile pe acest website, conform "Politicii de confidenţialitate" prezentată în continuare.

1. Definiţii

1.1 Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

1.3 Stocare - păstrarea indiferent de suport a datelor cu caracter personal.

1.4 Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată dupa criterii funcţionale sau geografice.

1.5 Operator - orice persoană fizică sau juridică, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.6 Terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana imputernicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date.

1.7 Destinatar - orice persoană fizică sau căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ.

1.8 Date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

1.9 Date de tip "business contact" - date care includ numele, funcţia, adresa, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizaţii sau ale unei persoane. Datele de tip "business contact" nu intră în categoria datelor cu caracter personal.

1.10 Date statistice - date care au fost obţinute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane şi sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice şi/sau de informare, promovare.

2. Colectarea datelor cu caracter personal

2.1 NixServers poate colecta date cu caracter personal de la vizitatorii şi oricare clienţi ai website-ului www.nixservers.ro prin furnizarea voluntară a acestora.

2.2 Formularul de comanda disponibil pe website-ul www.nixservers.ro necesită pentru plasarea oricărei comenzi date prin care puteţi fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria "business contact".

2.3 Scopurile în care aceste date pot fi folosite sunt următoarele:

2.3.1 Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor clienţilor.

2.3.2 Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau referitoare la produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat, sau asupra cărora v-aţi manifestat interesul.

2.3.3 Pentru a ne ajuta să creăm şi să publicăm conţinutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.

2.3.4 Pentru a putea asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale website-ului.

2.4 NixServers colectează informaţii şi le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul website-ului, inclusiv adresa IP de pe care vizitaţi website-ul. NixServers poate folosi tehnologie cookies, ce permite stocarea temporară de date cu caracter personal în următoarele scopuri:

2.4.1 Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.

2.4.2 Pentru a va furniza un serviciu optim.

2.5 Pe acest website se găsesc formulare pentru a ne putea contacta prin e-mail. Adresa dumneavoastră de e-mail este folosită pentru a va trimite un raspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contactaţi din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor de tip "business contact" iar NixServers le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră.

2.6 NixServers poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru:
(a) conformarea la rigorile legii;
(b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale NixServers şi ale website-urilor sale, sau
(c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice;
(d) acţionarea în circumstanţe ce necesită protejarea drepturile de autor dovedite.

2.7 Atunci cand suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

2.8 NixServers nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

3. Date statistice

3.1 NixServers poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

3.1.1 Realizarea de analize sau rapoarte.

3.1.2 Realizarea de informări.

3.1.3 Publicarea, promovarea, ofertarea produselor şi/sau serviciilor oferite de către NixServers.

4. Securitatea datelor cu caracter personal

4.1 Colectarea datelor cu caracter personal se poate face opţional utilizând o conexiune SSL criptată, folosindu-se un certificat digital.

4.2 Serverele pe care website-ul este găzduit sunt protejate de acces fizic şi la distanţă limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic şi din punct de vedere al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

5. Impunere

5.1 Politica de Confidenţialitate este impusă pentru a putea accesa orice servicii NixServers. Pentru orice întrebări legate de Politica de Confidenţialitate vă rugăm să ne contactaţi.

6. Legislaţie

6.1 Politica de Confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul NixServers. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din același oraş cu sediul NixServers.