Condiţii de utilizare (ToS)

"Termeni şi condiţii" reprezintă Contractul cu care sunteţi de acord pentru a deveni client NixServers. Folosirea serviciilor NixServers implică acceptul dumneavoastră implicit, în totalitate, necondiţionat şi fără excepţie asupra tuturor termenilor şi condiţiilor menţionate în aceste documente, incluzând "Condiții de utilizare" (ToS).

1. Furnizarea serviciilor

1.1 NixServers este un serviciu al S.C. TIER S.R.L. pus la dispoziţia clienţilor prin intermediul site-ului www.nixservers.ro. În acest sens, pe tot parcusul "Termeni și condiții", prin NixServers se va înțelege societatea TIER SRL.

1.2 NixServers va furniza clientului serviciile aşa cum sunt prezentate pe site, respectând specificaţiile tehnice afişate, după confirmarea plăţii pe cel puţin o lună în avans. NixServers îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clienţii pe baza oricăror criterii, în orice moment. Prin aceasta se întelege totodată şi terminarea unilaterală a oricăror servicii din orice motive consideră că este cazul, incluzând dar nefiind limitate la încălcarea de către client a oricăror clauze prezente în "Termeni şi condiţii".

2. Folosirea serverelor

2.1 Serviciile oferite pe acest site pot fi folosite doar în scopuri legale.

2.2 Acest site se ocupă exclusiv cu serviciile specifice unui centru de date. La achiziţionarea oricărui server dedicat sau server virtual sau a unor servicii de tip cloud sau similare cu cele menționate clientului îi va fi furnizată parola de acces la serviciile achizitionate. Din momentul transmiterii parolei către client, serviciile, conţinutul datelor găzduite şi securitatea lor devin responsabilitatea în întregime a clientului, acesta fiind singurul răspunzator pentru ele.

2.3 Sunt interzise fără acordul scris al NixServers servicii de: streaming, "file hosting", proxy servers, IRC, huburi Direct Connect, trackere, site-uri pornografice, precum şi cele de găzduire de orice fel în regim gratuit şi public.

2.4 Sunt interzise fără excepţie pe oricare server rularea de servicii şi site-uri după cum urmeaza: software de hacking/cracking/sniffing, software de flood, software de SPAM sau UCE, boţi şi/sau servere IRC, servere sau clienţi Direct Connect, servere sau clienţi torrent, servere proxy sau orice aplicații similare. Este totodata interzisă folosirea serverelor în scopul trimiterii de SPAM sau UCE cu sau fără voia clientului. Este interzisă rularea de jocuri real-time sau aplicaţii CPU intensive pe toate serverele virtuale, acest lucru ducând la suspendarea imediata a serviciilor Contractate fără posibilitatea de returnare a banilor. Clientul înţelege şi este de acord că securizarea serverelor dedicate, virtuale, cloud sau similare îi aparţine ca responsabilitate şi că este singurul răspunzator pentru aceasta. Totodată este interzisă găzduirea oricărui software piratat sau fără drept de licenţă pe serverele contractate.

2.5 Clienţii nu vor stoca pe server conţinut conform celor menţionate mai sus şi nici nu îl vor transmite folosind serviciul de e-mail pus la dispoziţe, precum şi prin orice alte mijloace ce implică folosirea mediului de transmisie proprietate a NixServers, a partenerilor sau furnizorilor lui. NixServers îşi rezervă dreptul de a determina dacă orice date sunt interzise. NixServers îşi rezervă dreptul de a înlătura orice date fără preaviz şi de a suspenda sau termina (daca este cazul) unilateral Contractul fără a returna contravaloarea serviciilor.

2.6 NixServers va acorda suport tehnic clienţilor săi. Suportul tehnic este disponibil 24x7 pentru cereri prin intermediul sistemului de tichete sau e-mail. Clientul înţelege şi este de acord că NixServers va face tot posibilul pentru o cât mai buna funcţionare a serviciilor furnizate dar că nu este obligat Contractual să ofere asistenţă indiferent de problemă, o parte din servicii fiind taxabile ca şi servicii de tip "Management" și pot fi prestate numai cu acordul clientului prin achitarea în prealabil a contravalorii acestora. NixServers îşi rezervă dreptul de a stabili în orice moment dacă un anumit serviciu de suport se încadrează la "Management".

3. Politica anti-SPAM

3.1 Prin SPAM NixServers înţelege ORICE EMAIL NESOLICITAT INDIFERENT DE NATURA SA COMERCIALĂ SAU NU. NixServers interzice tuturor clienţilor trimiterea de SPAM. NixServers va suspenda contul clientului în cazul în care acesta trimite SPAM. Redeschiderea contului se taxează cu 500 € fără TVA, ce implică taxele administrative aferente. Pentru abuzuri repetate contul clientului va fi terminat fără posibilitatea de returnare a contravalorii serviciilor.

3.2 Pentru a raporta orice abuz de tip SPAM vă rugăm să contactați:

4. Despre plăți

4.1 Toate serviciile de pe acest site se plătesc în avans, cu minim o lună, conform facturii proforme care este emisă la începutul fiecărei luni Contractuale sau la achiziționarea unui serviciu recurent sau nerecurent. Prin servicii recurente se înţeleg serviciile care se plătesc în avans pe o periodă determinată de timp și care implicit expiră după ce au fost prestate pe acea perioadă, pentru prelungirea lor fiind necesară achitarea facturii următoare.

4.2 NixServers nu procesează plaţile online şi nu îşi asumă răspunderea pentru ele, aceasta revenind procesatorului de plăţi implicat. NixServers acceptă plăţi prin transfer bancar, aceasta fiind modalitatea cea mai sigură şi recomandată pentru efectuarea plăţilor. Toate preţurile afişate pe site sunt în Euro şi nu includ TVA. Plata se face la cursul BNR+2% din ziua emiterii facturii.

4.3 Toate plăţile trebuie făcute înainte de data reînnoirii serviciului achiziţionat. Serviciul se consideră reînnoit în momentul confirmării plăţii.

4.4 Plăţile pot fi făcute în EURO sau RON. Pentru mai multe informaţii referitoare la plăţi consultaţi "Politica de plăți".

4.5 Clientul este de acord să primească e-mailuri informative de la administratorii NixServers referitoare la starea contului precum şi orice alte informaţii legate de NixServers.

5. Transfer de date şi resurse partajate

5.1 Clientul înţelege şi este de acord că resursele reţelei pe care o foloseşte sunt limitate şi partajate, în acest scop putându-se oricând impune limite asupra oricăror resurse de către personalul administrativ. În cazul în care un server este închis pentru depăşiri ale resurselor partajate, NixServers îşi rezervă dreptul de a returna clientului sumele restante până la terminarea Contractului, dacă acesta a plătit în avans pe o perioadă mai mare de o lună, minus taxa de administrare a returnării banilor în valoare de 10 € + TVA.

5.2 Toate serverele trebuie să rămână în limitele achiziţionate. NixServers înţelege că în cazul unor clienţi colocaţi există posibilitatea ca traficul alocat să fie depaşit prin vârfuri. Aceste depăşiri nu vor fi taxate suplimentar, cu condiţia să fie de scurtă durată, să nu fie dese şi să nu fie trafic susţinut. NixServers îşi rezervă dreptul de a decide subiectiv asupra a ce constituie depăşiri de trafic sau depăşiri de orice tip de consum.

5.3 În cazul clienților cu trafic limitat, depăşirile de trafic vor fi taxate cu condiţia ca acest lucru să fie specificat Contractual între client şi NixServers, contrar depaşirile de trafic duc la suspendarea serviciului până la data resetării contorului de trafic.

5.4 În cazul în care se constată depăşiri ale resurselor alocate pentru un anumit server, NixServers va limita pe o perioadă nedeterminată resursele partajate asupra cărora consideră că s-a produs un abuz din partea clientului, clientul fiind de acord să primească de la NixServers pe e-mail și/sau SMS oferta comercială pentru un posibil upgrade.

5.5 În cazul comenzilor online, clienţii pot să-şi închidă conturile prin notificare prealabilă cu minim 30 zile înainte ca aceasta să producă efecte sau prin cerere făcuta din contul client cu minim 30 zile înainte ca aceasta să producă efecte, toate plăţile făcute în avans devenind nerambursabile.

6. Trafic necontorizat

6.1 În cazul serverelor cu trafic necontorizat nu se aplică limitări în funcție de cantitatea de date transferată în perioada contractată.

6.2 În cazul serverelor dedicate din gama "Buget" viteza de transfer garantată este de 10 Mbps simetric total (5 Mbps download / 5 Mbps upload).

6.3 În cazul serverelor dedicate din gama "Performance" viteza de transfer garantată este de 20 Mbps simetric total (10 Mbps download / 10 Mbps upload).

6.4 În cazul serverelor dedicate din gama "Enterprise" viteza de transfer garantată este de 40 Mbps simetric total (20 Mbps download / 20 Mbps upload).

6.5 În cazul în care un client deține mai multe servere dedicate, viteza de transfer garantată totală pentru întreg ansamblul de servere dedicate este cea mai mare valoare a vitezei garantate aplicabilă celui mai performant server conform 6.2, 6.3 și 6.4.

6.6 În cazul tuturor serverelor, viteza maximă de transfer este cea specificată pe site, în Anexa 1 a contractului scris sau în fișa tehnică a produsului sau serviciului.

7. Trafic contorizat

7.1 În cazul sistemelor cu trafic contorizat viteza maximă de acces este cea specificată pe site, în Anexa 1 a contractului scris sau în fișa tehnică a produsului sau serviciului. La depășirea traficului sistemul se suspendă pe o perioadă nedeterminată. Repunerea în funcțiune a sistemului suspendat se poate face numai în baza upgrade-ului către un sistem cu trafic superior sau către orice sistem cu trafic necontorizat.

8. Recuperarea datelor

8.1 Clientul întelege că indiferent de soluțiile de backup disponibile sau nu prin intermediul serviciilor NixServers, el este singurul responsabil pentru efectuarea copiilor de siguranță pe propriile sisteme a datelor stocate prin intermediul oricărui serviciu contractat.

8.2 Recuperarea datelor în caz de corupere a lor (matrice RAID defectă și nereparată, harduri defecte etc.) este un serviciu opțional. Tariful acestui serviciu este de 200 euro fară TVA. Serviciul se pune la dispoziția clientului la cerere. Dupa ce datele au fost recuperate cu succes sau doar parțial clientul poate fi de acord sau nu cu plata facturii. Plata facturii implică acceptul clientului pentru ca datele recuperate să fie livrate în forma recuperată. NixServers nu oferă nicio garanție pentru conformitatea completă sau parțială a datelor recuperate cu originalul.

8.3 În cazul în care clientul dorește recuperarea datelor (backup) de pe orice sistem suspendat sau nu prin intermediul personalului tehnic al NixServers, acest serviciu se taxează în avans cu 20 euro fară TVA.

9. Management (Administrare)

9.1 Clienții pot selecta la plasarea comenzii serverelor dedicate unul dintre cele trei (3) tipuri de management disponibile: self-managed (neadministrat de NixServers), semi-managed (administrat parțial de NixServers) sau fully-managed (administrat complet de NixServers).

9.2 Cele trei tipuri de management sunt detaliate după cum urmează:

9.2.1 self-managed: Este disponibil tuturor categoriilor de clienți. Clientul se ocupă în totalitate de administrarea sistemului. Personalul tehnic NixServers va oferi suport pentru configurarea sistemului de operare, a aplicațiilor LAMP și a oricăror alte aplicații achiziționate prin intermediul NixServers numai prin intermediul sistemului de tichete. Personalul tehnic NixServers nu va accesa sistemul clientului nici implicit nici la cererea acestuia.

9.2.2 semi-managed: Este disponibil clienților care semnează un contract scris pe o perioadă minimă de 1 an. Personalul tehnic NixServers va oferi suport pentru configurarea sistemului de operare, a aplicațiilor LAMP și a oricăror alte aplicații achiziționate prin intermediul NixServers prin intermediul sistemului de tichete și prin intermediul accesului direct asupra sistemului clientului, numai la cererea si cu acordul acestuia (cererea se va efectua prin intermediul sistemului de tichete). Personalul tehnic NixServers NU oferă suport pentru orice alte aplicații. În cazul selectării acestui tip de management, sistemul comandat va fi livrat numai după achitarea primei plăți și totodată numai după primirea în original în dublu exemplar a Contractului scris, semnat (și stampilat în funcție de caz) de client.

9.2.3 fully-managed: Este disponibil clienților care semnează un contract scris pe o perioadă minimă de 2 ani. Personalul tehnic NixServers va oferi suport pentru configurarea sistemului de operare, a aplicațiilor LAMP și a oricăror alte aplicații achiziționate prin intermediul NixServers prin intermediul sistemului de tichete și prin intermediul accesului direct asupra sistemului clientului, numai la cererea si cu acordul acestuia (cererea se va efectua prin intermediul sistemului de tichete). Personalul tehnic NixServers va oferi suport de tip "best-effort" pentru alte aplicații în limita cunoștințelor și a resurselor disponibile. În cazul selectării acestui tip de management, sistemul comandat va fi livrat numai după achitarea primei plăți și totodată numai după primirea în original în dublu exemplar a Contractului scris, semnat (și stampilat în funcție de caz) de client.

10. Upgrade

10.1 Upgrade-ul reprezintă trecerea la un serviciu superior față de cel contractat.

10.2 În orice moment clienții pot face upgrade la oricare serviciu achizitionat în limita posibilităţilor tehnice şi conform ofertei NixServers. Factura următoare va include plata noului pachet la care s-a facut upgrade.

10.3 Upgrade-ul intră în efect imediat după ce diferenţa de preţ este platită de către client şi confirmată, în limita posibilităţilor tehnice şi disponibilităţii echipamentelor necesare la furnizori.

11. Downgrade

11.1 Downgrade-ul reprezintă trecerea la un serviciu inferior față de cel comandat.

11.2 Pentru a putea downgrada un serviciu curent, acesta trebuie să fi fost folosit pe o perioadă minimă de 3 luni. Downgrade-urile la intervale mai mici de 3 luni nu sunt acceptate.

12. Limitarea răspunderii

12.1 NixServers precum şi oricare din angajaţii firmei nu pot fi traşi la răspundere pentru nici un fel de daune şi/sau prejudicii directe sau indirecte suferite de client. NixServers nu oferă nici un fel de garanţii în privinţa serviciilor oferite pentru oricare scop determinat sau nedeterminat.

13. Litigii

13.1 Părțile vor încerca să rezolve orice nemulțumire pe cale amiabilă în termen de 15 zile de la ivirea acesteia. Pentru a fi luată în considerare orice comunicare între părți se va transmite numai în scris.

13.2 În caz că Părțile nu pot ajunge la un consens ele se vor putea adresa instanței. Instanța competentă este cea din orașul în care Furnizorul își are sediul.

14. Amendamente

14.1 Clientul înţelege şi este de acord ca NixServers să poată modifica acest Contract unilateral şi fără preaviz dacă doreşte, clientul fiind obligat să se supună noilor condiţii prevăzute în noul Contract pe următoarele luni în care serviciile sunt prestate pentru a putea beneficia de acestea.