Politica de plăţi (Payment Policy)

1. Modalităţi de plată acceptate

1.1 NixServers acceptă plăţi prin următoarele modalităţi de plată: transfer bancar / OP, credit card prin procesatori de carduri (Mobilpay), plăţi virtuale prin Paypal, Moneybookers (Skrill), Payza.

1.2 Folosirea unui card de credit, pentru plasarea oricărei comenzi, implică autorizarea din partea clientului a companiei noastre în vederea emiterii facturii cu 10 zile în avans de data scadentă și a facturării ulterioare la următoarea dată scadentă, folosind metoda de plată Credit Card.

1.3 Folosirea unui cont Paypal, Moneybookers (Skrill) sau Payza, pentru plasarea oricărei comenzi, implică autorizarea din partea clientului a companiei noastre în vederea emiterii facturii cu 10 zile în avans de data scadentă și a facturării ulterioare la următoarea dată scadentă, folosind metoda de plată Paypal, Moneybookers (Skrill) sau Payza.

1.4 Folosirea unui transfer bancar / OP, pentru efectuarea plăţii iniţiale, implică autorizarea din partea clientului a companiei noastre în vederea emiterii facturii cu 10 zile în avans de data scadentă, prin metoda de plată transfer bancar / OP.

1.5 Clientul poate schimba oricând doreşte modalitatea de plată folosită şi trebuie să ţină cont de faptul că data la care plata se consideră efectuată este data la care transferul efectuat ajunge la Furnizor, acest lucru având implicații asupra eventualelor termene de livrare, suspendări, terminări sau aplicări de penalități de întârziere.

2. Facturare

2.1 Toate facturile sunt emise automat la plasarea oricarei comenzi noi sau cu 10 zile înainte de data scadentă următoare în cazul serviciilor recurente.

2.2 Toate facturile sunt emise în RON sau Euro conform legislației în vigoare. Clientul poate plăti facturile prin oricare modalitate de plată acceptată, în Euro sau în RON la cursul BNR +2% din ziua emiterii facturii proforme.

2.3 Toate facturile emise către persoane fizice sau juridice din România sunt purtătoare de TVA conform legislației din România.

2.4 Facturile intra-comunitarea nu sunt purtătoare de TVA, numai în situaţia apartenenţei persoanei juridice la Registrului Operatorilor Intra-Comunitari, conform legislaţiei din România şi U.E.

2.5 Facturile extra-comunitare nu sunt purtătoare de TVA.

3. Întârzieri de plată / Neplata serviciilor

3.1 În cazul plăţilor neefectuate la termen, din orice motiv, toate serviciile aferente conturile clientului în stadiul neplătit se suspendă pe o perioadă de 7 zile, cu excepţia cazurilor de forţă majoră prevăzute de lege.

3.2 Facturile neachitate în termen de 7 zile de la suspendarea oricăror servicii atrag după sine terminarea imediată şi fară preaviz a serviciilor individuale sau a serviciilor de infrastructură ale clientului, după cum este cazul. Clientul înţelege şi este de acord că nu poate trage la raspundere NixServers, pe nici unul din angajaţii sau partenerii săi pentru nici un fel de daune suferite de pe urma pierderii parţiale sau totale a datelor stocate rezultată în urma terminării oricărui serviciu.

3.3 În situaţia în care reactivarea oricăror servicii suspendate în termenul de 7 zile precedent atrage după sine cheltuieli suplimentare ale NixServers, clientului îi vor fi facturate contravaloarea acestora în avans înainte de reactivarea efectivă a serviciilor suspendate. Serviciile terminate nu pot fi reactivate.

3.4 În cazul întârzierilor de plată, NixServers va aplica automat o taxă de întarziere (late fee) la un interval de o zi după data scadentă în valoare de 10% din contravaloarea serviciilor facturate. În situația în care confirmarea plății facturii se face în aceeași zi cu adăugarea taxei de întarziere, factura va putea fi plătită fără taxa de întârziere. Toate facturile proforme ale căror plăți se confirmă în următoarea zi calendaristică dupa adăugarea taxei de întârziere trebuie achitate la contravaloarea totală (inclusiv cu taxa de întarziere). În situația neachitării integrale a facturii, incluzând taxa de întarziere, serviciile vor ramâne suspendate până la achitarea tuturor restanțelor.

3.5 In cazul neplatii oricarui serviciu deja prestat, asupra caruia s-a emis o factura proforma sau fiscala, dar care din varii motive nu a fost achitat de client, toate serviciile, contul, respectiv prestatiile de catre sau prin intermediul NixServers vor fi stopate (toate serviciile intrand in integralitatea lor in stare suspendata) pana la achitarea integrala a soldului restant, respectiv a datoriei clientului ce decurge din prestatia deja efectuata.

3.6 Pe perioada oricarei suspendari de servicii, resursele de orice fel ale clientului (servere, domenii etc.) vor ramane blocate in administrarea deplina a NixServers (TIER SRL) pana la achitarea integrala a soldului. In scopul blocarii mentionate anterior, NixServers poate dispune orice fel de modificari tehnice asupra acestora, inclusiv schimbarea temporara a datelor proprietarului, in vederea asigurarii securitatii resurselor noastre si pentru a putea recupera datoria restanta a clientului. La achitarea integrala a tuturor datoriilor clientului, resursele blocate vor fi returnate la forma originala.

3.7 Prezentele clauze referitoare la neplata facturilor se aplica indiferent de modalitatea prin care s-a plasat orice comanda, serviciile fiind prestate sub auspiciile ToS-ului (Contract) disponibil public pe www.nixservers.ro si aplicabil totodata asupra oricarui serviciu comandat prin www.nixservers.ro, www.nixservers.com sau portal.tier.ro (ToS-ul fiind disponibil in contul de client la sectiunea Contract).

4. Anularea plăţilor

4.1 Clientul va notifica NixServers în cazul în care doreşte renunțarea la un serviciu recurent cu minim 30 zile înainte ca aceasta să producă efecte. În urma cererii de anulare a unei plăţi recurente NixServers va dezactiva serviciile clientului conform cererii, cu condiția ca toate obligațiile de plată să fie satisfăcute de client la momentul efectuării cererii de anulare.

4.2 Vor fi luate în calcul numai următoarele notificari de anulare: notificarea de anulare venită prin e-mail de pe adresa e-mail de pe care s-a facut comanda, notificarea de anulare prin tichet de suport deschis de client sau notificarea transmisă în scris cu confirmare de primire.

5. Perioada minimă contractuală

5.1 Indiferent de intervalul de facturare ales perioada minimă contractuală pentru toate toate serviciile de tip "colocare, "server dedicat" și pentru toate serviciile la care s-a achiziționat suplimentar un serviciu de management sau suport este de șase (6) luni.

5.2 Pentru toate celelate servicii perioada minimă contractuală este de o (1) lună.

5.3 Rezilierea contractului în perioada minimă contractuală atrage după sine plata a sută la sută (100%) din perioada minimă contractuală rămasă neprestată sub formă de daune-interese în favoarea Furnizorului în termen de 45 de zile de la notificarea de reziliere din partea Clientului sau, în lipsa uneia, de la ultima dată scadenta a ultimei facturi rămase neplătită. În acest sens Furnizorul va emite o factură după 30 zile de la notificarea din partea Clientului sau de la ultima dată scadentă a ultimei facturi rămase neplătită cu termen de plată 15 zile.

6. Politica de returnare a banilor (ramburs)

6.1 NixServers va returna fondurile clienților, numai la cerere, neincluzând taxele de setup (instalare) și/sau licențele software dacă aceştia anulează plata iniţială în primele 7 zile de la comandă, numai în situația în care clientul nu a fost suspendat administrativ. Aceste clauze sunt specificate în ToS si AUP, cele două documente împreună făcând parte din Contract în lipsa semnării acestuia. Nu se acordă ramburs în situaţia nerespectării Contractului de către client.

6.2 Toate plăţile cu referire la înregistrarea de domenii, servere dedicate, colocare şi/sau software sunt nerambursabile.

6.3 Nu se acordă ramburs după perioada iniţială de 7 zile după plasarea comenzii.

6.4 Cererile de ramburs se efectuează numai prin intermediul sistemului de tichete și se supun în totalitate acceptului Furnizorului.

6.5 Cererile de ramburs se onorează într-o perioadă de maxim 30 zile de la acceptarea de către Furnizor a cererii de rambursare.

7. Verificarea anti-fraudă

7.1 Ocazional, sau daca situaţia o impune, NixServers va suspenda contul clientului dacă are motive să verifice corectitudinea informaţiilor furnizate de către client. Serviciile suspendate vor fi reactivate numai după ce verificarea anti-fraudă s-a terminat şi numai dacă nu s-au constatat nereguli cu privire la datele furnizate de client.

7.2 Refuzul clientului de a furniza informațiile solicitate în vederea verificării anti-fraudă sau constatarea de nereguli cu privire la datele furnizate de client duce la terminarea imediată şi fără preaviz a tuturor serviciilor şi a contului clientului.